Achtergrond

F. Hijink English Translations, Deventer. 

Ik ben afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in Engelse taal en literatuur, specialisatie Vertalen, en heb een eerstegraads lesbevoegdheid.  Ook een propedeuse in filosofie, Universiteit van Utrecht.

Vertaalster Nederlands/Duits naar het Engels, en Duits/Engels naar het Nederlands.   Beëdigd.

Brede interesse in o.a.: duurzame ontwikkeling, maatschappij, natuur, culturen, literatuur.

23 jaar ervaring in lesgeven (HBO) en vertalen naar het Engels, o.a. op het gebied van:

  • Wetenschappelijke teksten, bijvoorbeeld: “Research Methods” voor de faculteit Milieukunde van Saxion, GIS systemen syllabus, Biological Remediation of Polluted Soil, kennismanagement, laboratorium procedures, economie, uitleg belastingstelsel.
  • Beleid/organisatie: voor verschillende instellingen en bedrijven allerlei beleidsstukken vertaald.
  • Wetgeving: Nederlandse en Europese wetgeving: uitleg van wetten en regels en de consequenties daarvan in de praktijk. Strafzaken en procedures.
  • Zakelijke teksten: contracten, ondernemingsplannen, CVs, vacatures, aanbestedingen, projectvoorstellen, aanmaningen, brieven.
  • Overige teksten: (bijv.) theaterteksten, beschrijvingen van exposities, rondleidingen voor musea en stadsgidsen.

Klanten: (o.a.) Saxion Hogescholen, Artez, Einstein Books, Openbaar Ministerie, Arcadis Heijdemij, Tauw, Akzo Nobel, Willem Vermeend, Theatergroep Gajes.

Native-Speaking Editors:    R Wright: Brits, talenwonder, docent Engels.  D.Schechter: Amerikaans, schrijver voor Lonely Planet.