Verdere informatie

BACHELOR/MASTER SCRIPTIES, DISSERTATIES EN RAPPORTEN  Het verbeteren van de leesbaarheid van Engelse scripties/rapporten, of vertalen daarvan naar het Engels, met inachtneming van de lay-out -, inhoudelijke – en stijlconventies van verschillende vakgebieden.

KWALITEIT Vertalingen worden altijd door een native speaker gecorrigeerd. Voor specialismen die we nog niet eerder hebben gehad, lezen wij recente wetenschappelijke publicaties omtrent dat onderwerp.

TRANSLATION MEMORY  Voor elke klant wordt een (vak)woorden database bijgehouden om consequent gebruik van dezelfde terminologie te waarborgen.

CONTACT Vragen of wensen omtrent de terminologie en de stijl zijn per telefoon bespreekbaar.

DOELGROEP Teksten worden specifiek vertaald voor de doelgroep en de cultuur waarvoor ze bestemd zijn, zodat de bedoelde betekenis en uitwerking ervan identiek blijft.

VERTROUWELIJKHEID Alle teksten en informatie die wij ontvangen van een klant worden als strikt vertrouwelijk behandeld. Freelancers die voor ons werken ondertekenen een geheimhoudingsverklaring, en teksten worden op verzoek voor vertaling geanonimiseerd.